Talent on Campus

Mónica Rodríguez Carballeira's picture
 
User info Wrapper
image
User info

Dra. Mónica
Rodríguez Carballeira

Dra.
Mónica
Rodríguez
Carballeira

La meva trajectòria professional m'ha permès conrear la passió per l’assistència, la recerca i la docència. Les dos primeres centrades a les malalties autoimmunes sistèmiques. I l’afició per la docència m’ha dut primer a ser tutora i, durant els darrers 13 anys, Cap d’Estudis d’un hospital universitari. Actualment directora de Docència i del Vall d’Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada (VHiSCA). Lidero amb il.lusió el projecte docent d’aquest Hospital, assolint el repte de treballar per facilitar, coordinar i potenciar l’activitat docent  en els seus diferents vessants.

Centers Info

Belongs to the institutions

General Hospital

Teaching Director
Teaching Management
Location

Children's Hospital and Woman's Hospital

Teaching Director
Teaching Management
Location

Traumatology, Rehabilitation and Burns Hospital

Teaching Director
Teaching Management
Location

Cross-departmental services

Teaching Director
Teaching Management
Location
Curriculum

Currículum

La meva activitat professional s'ha desenvolupat en 3 grans blocs:

- Assistencial: internista especialitzada en "malalties autoimmunes i sistèmiques "; de 2000 a 2017 responsable d'una unitat específica (acreditada per la SEMI com de Nivell II: assistencial i docent)

- Docent: col·laboració en la formació d'estudiants de medicina (Universitat de Barcelona). Tutora de residents de 2002-2008; Cap d'Estudis 2008-2017, ambdues en un hospital universitari amb 25 unitats docents acreditades per la formació sanitària especialitzada.

- Recerca en diferents línies:

- Malalties autoimmunes sistèmiques: en el si del Grup de Malalties Autoimmunes Sistemàtiquess (GEAS), col.laboro en línies de recerca, i coordino el registre nacional de malaltia de Behçet. Des del 2008 lidero una línia de recerca pròpia sobre enteritis en aquestes malalties, actualment en fase d’estudi multicèntric.

- Col.laboració donant assessorament i suport metodològic i estadístic, i aportant pacients als estudis amb diversos grups de recerca sobre: Malalties infeccioses (grup AGAUR); MPOC; incontinència urinària i anèmia i embaràs. 

Aquesta activitat ha motivat la participació en més de 100 congressos nacionals i internacionals. I ha estat objecte de la direcció de 4 tesis doctorals,  i múltiples publicacions: índex H de 21. Codi ID ORCID 0000-0002-8802-0238

 

Altres institucions

Altres institucions amb les quals està vinculat

Cal assenyalar també la relació institucional a partir dels diferents àmbits d'activitat:

- Membre fundacional del GEAS de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

- Membre de la Junta Permanent de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya

- Participació en els grups de treball de Qualitat Docent i de Formació Transversal del Departament de Salut, Direcció General d’Ordenació Professional

- Vicepresidenta de la Societat Catalana Medicina Interna

  
Related professionals
Sr. Carles
Civit Llort
Human Resources Director
Human Resources Management
Dr. Albert
Salazar Soler
Dr. Joan Xavier
Comella Carnicé
Director
Research Direction
Dr. Josep
Tabernero Caturla
Head of Department
Medical Oncology
Sra. Sonia
Cortés Garcia
Finance Director
Finance Management
Dr. Xavier
Montalban Gairín
Head of Department
Clinical neuroimmunology
Sr. Fran
Garcia Morales
Director of Communications, Corporate Strategy and Citizens Advice
Communications Management, Corporate Strategy and Citizens Advice
Director of Communications, Corporate Strategy and Citizens Advice
Communications Management, Corporate Strategy and Citizens Advice
Director of Communications, Corporate Strategy and Citizens Advice
Communications Management, Corporate Strategy and Citizens Advice
Director of Communications, Corporate Strategy and Citizens Advice
Communications Management, Corporate Strategy and Citizens Advice
Sra. Esther
Tomàs Martínez
Facilities and Technology Director
Facilities and Technology Management
Dra. Soledad
Romea Lecumberri
Innovation, Processes and Quality Director
Healthcare Management
Dr. Antonio
Roman Broto
Director of Healthcare
Healthcare Management
Researcher
Pneumology
Sra. Mª Àngels
Barba Flores
Director of Nursing
Nursing Management
Sr. Ignasi
Maspons Molins
Engineer
Teaching Management
Engineer
Teaching Management
Dra. Mireia
Arnedo