Talent on Campus

Esperanza Zuriguel Pérez's picture
 
User info Wrapper
image
User info

Sra. Esperanza
Zuriguel Pérez

Sra.
Esperanza
Zuriguel
Pérez

A l’Hospital, cada dia les infermeres realitzen centenars d’intervencions cuidadores que eviten complicacions i discapacitats. Des de l’any 2007 estic donant suport als professionals infermers i als tècnics en cures en la millora de la seva vigilància i protecció de la seguretat de les persones ateses, orientant les cures a la prevenció, detecció i intervenció precoç de problemes físics i emocionals. Aquest suport consisteix a reforçar i ampliar coneixements, i vetllar per uns registres que garanteixin tot el que estan fent les infermeres i tècnics auxiliars en la cura dels pacients. Aquesta és la meva contribució per tal de mantenir l’excel•lència de la pràctica clínica en les cures.

Centers Info

Belongs to the institutions

Cross-departmental services

Nurse
Nursing Management
Location

Vall d'Hebron Research Institute

Multidisciplinary Nursing Research Group
Location
Curriculum

Currículum

Doctora en ciències infermeres per la Universitat de Barcelona i màster universitari en lideratge i gestió dels serveis infermers. Des del 1984 fins a l'any 2007 he desenvolupat les meves competències com a infermera assistencial en unitats d'hospitalització de l'Hospital Universitari de Bellvitge, i com a infermera quirúrgica a l'Hospital Vall d'Hebron. Fins a l'actualitat sóc infermera de suport de cures de la Unitat de Gestió del Coneixement i Avaluació. Sóc docent en diversos cursos de formació continuada i postgraduada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sóc investigadora principal de l'equip d'investigació de Recerca en Cures del VHIR, Actualment estic investigant el pensament crític aplicat a la pràctica clínica. Per altra banda, he publicat nombrosos articles i sóc coautora de diversos llibres.

 
Noticies relacionades
Related professionals
Sra. Mª Àngels
Barba Flores
Director of Nursing
Nursing Management
Sra. Montserrat
Martínez Muñoz
Nursing Associate
Nursing Management
Sra. Roser
Lara Fernandez
Nursing Associate
Nursing Management
Sra. Maria Isabel
Rodríguez Hernández
Deputy Director of Nursing
Nursing Management
Sr. Joan
del Oso Morán
Nurse
Nursing Management