From the labto the hospital

Rheumatology

Reumatologia a Vall d'Hebron

El Grup de Recerca de Reumatologia (GRR) és un grup de recerca translacional dirigit a l'estudi de les malalties mediades per la immunitat (Immune Mediated Inflammatory Diseases, IMIDs), incloent-hi de forma preferent l'artritis reumatoide, però també altres malalties IMID com les malalties inflamatòries intestinals, la psoriasi, l'artritis psoriàsica i el lupus eritematós sistèmic. El GRR té per objectiu principal l'aplicació translacional de la informació clínica i molecular en eines que permetin avançar en la Medicina de Precisió per millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties IMID.

Description

Des de el seu inici, l'any 2006, el grup ha estat liderat per la Dra. Sara Marsal i s'ha constituït com un grup de referencia internacional altament especialitzat en l'àrea de Biobanking amb la constitució del IMID-Biobank (ISO 9001:2008), en l'anàlisi molecular de dates genòmiques emprant tècniques de genètica humana, bioinformàtica i biologia de sistemes i en l'àrea de la monitoratge i direcció de grans consorcis, com l'IMID-Consortium d'àmbit nacional.

L'equip humà del GRR està integrat per personal expert amb les àrees prèviament mencionades i personal en formació en investigació. Progressivament, s'hi ha constitut com un grup multidisciplinari que inclou, biòlegs, bioinformàtics, biotecnòlegs, facultatius especialistes, enginyers, veterinaris, tècnics de laboratori i personal de suport a la recerca.

Durant aquest període el nombre de publicacions del Grup de Recerca de Reumatologia ha augmentat de forma progressiva (més de 100 publicacions) essent un referent internacional en aquesta àrea i amb una majoria de publicacions situades en el primer decil o quartil de l'especialitat. El grup de recerca ha liderat grans projectes competitius de col·laboració publicoprivada del Plan Nacional de Biotecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación (PSE-10000-2016-6; 7.526.422E€) (IPT-010000-2010-036; 2.058.748€) i diferents projectes finançats pel Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) o l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Altres fons de finançament del grup de recerca provenen de contractes de recerca i donacions privades. El GRR té una llarga trajectòria en formació investigadora contrastada per la direcció continuada de tesis doctorals. Tanmateix s'ha aconseguit finançament per personal en formació en investigació de la mateixa AGAUR (Ajusts per la contractació de personal investigador novell), més recentment un Contrato Rio Hortega o la concessió d'un Contrato para la Intensificación de la Activitad Investigadora en el Sistema Nacional de Salud.

Una de les principals característiques del GRR ha estat el seu composis amb la innovació, amb una orientació clara a la transferència i la generació de valor. En aquest sentit cal destacar l'existència de diferents contactes amb empreses farmacèutiques o biotecnològiques, el registre de patents i la creació d'una empresa derivada del mateix Institut de Recerca Vall d'Hebron. 

 

Visit the research group’s page

Healthcare specialisations
Teaching units