Talent on Campus

Mercè Beltran Vilagrasa's picture
 
User info Wrapper
image
User info

Dra. Mercè
Beltran Vilagrasa

Dra.
Mercè
Beltran
Vilagrasa

Sóc llicenciada en Física, especialista en Radiofísica Hospitalària – que és l’equivalent europeu a la Física Mèdica- i doctora en Enginyeria Nuclear i Física de les Radiacions Ionitzants. Treballo a l’hospital des de l’any 1992. La meva prioritat fonamental és aplicar els coneixements de la física a la medicina per contribuir a l’optimització de l’ús de la radiació ionitzant en el tractament i diagnòstic dels pacients. Durant els primers divuit anys de la meva etapa professional i després de passar un període al Memorial Sloan- Kettering Cancer Center de Nova York, em vaig especialitzar en el camp de la Física Mèdica aplicada a la Radioteràpia. Actualment sóc la cap del Servei de Física i Protecció Radiològica. En els anys d’experiència professional a l’hospital he pogut copsar el creixement dels nombre de físics al servei per causa, bàsicament, a la incorporació dels avenços tecnològics en l’àmbit del diagnòstic per la imatge i en els procediments terapèutics amb radiació ionitzant. Com a responsable de la protecció radiològica de l’HUVH el meu objectiu és aconseguir l’equilibri entre el benefici i el risc de l’ús de les radiacions per tal de garantir la seguretat dels pacients, dels treballadors, de la resta de persones i del medi ambient. Per aquest motiu, la formació, tant de residents de l’especialitat de Radiofísica Hospitalària i la resta d’especialitats de l’hospital que utilitzen la radiació com de tècnics superiors en Radioteràpia i alumnes de la UAB i altres universitats, és una de les línies de treball importants del servei. He col•laborat en diverses institucions relacionades amb la Física Mèdica. Vaig ser membre fundador de la Societat catalana de Física Mèdica i actualment sóc la vicepresidenta i membre de la Comissió de Docència de la Societat Espanyola de Física Mèdica.

Centers Info

Belongs to the institutions

Cross-departmental services

Head of Department
Physics and Radiation Protection
Location
Curriculum

Currículum

Formació acadèmica i especialitzada:

• Llicenciada en Ciències Físiques, l’any 1992 Universitat Autònoma de Barcelona.

• Títol d’especialista en Radiofísica Hospitalària any 1999.

• Títol de doctora en Enginyeria Nuclear i Física de les radiacions ionitzants, any 2012 . Universitat Politècnica de Catalunya.

• Diploma de Jefe de Servicio de Protección Radiológica atorgat pel Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el 19 de novembre del 2013.

• A partir del 2017 Cap del Servei de Física i Protecció Radiològica. Participació en comitès, comissions i associacions científiques.

• Comissió de Garantia i Control de Qualitat en Radioteràpia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Sóc membre d’aquesta comissió des de l’octubre del 1998 en què es constitueix i fins a l’actualitat. L’objectiu d’aquesta comissió és implantar i fer el seguiment posterior del programa de garantia de qualitat en Radioteràpia.

• Comitè d’Avaluació de l’Especialitat en Radiofísica Hospitàlaria de l'Hospital Vall d'Hebron . Sóc membre d’aquesta comissió des de l’any 2003 en què es constitueix fins l’actualitat.

• Comitè d’Avaluació de la Formació Mèdica Continuada de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Vaig participar com a vocal en aquest Comitè des de juliol de 2006 fins el desembre de 2009.

• Des de 25 de maig de 2010 sóc avaluadora de la Comissió Mixta pel Ple del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

• L’any 2006 juntament amb un grup de físics catalans dedicats a l’àmbit sanitari varem promoure la creació de la Societat Catalana de Física Mèdica de la qual en sóc membre fundador.

• Desembre 2010 fins 2015 vaig ser la coordinadora del grup de Seguretat Clínica de la Societat Catalana de Física Mèdica.

• L’any 2009 vaig impulsar la creació d’un Nucli de Seguretat al Pacient en Radioteràpia. Es va iniciar el projecte incorporant un registre d’incidències en RT i a partir d’aquí es va formar un grup multidisciplinari. Actualment el nucli de seguretat està consolidat i durant els darrers anys s’han implementat nombroses millores en seguretat al pacient en aquest àmbit.

• Comissió de qualitat en Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Sóc membre d’aquesta comissió des de la seva constitució l’any 2012 fins a l’actualitat. L’objectiu d’aquesta comissió és implantar i fer el seguiment posterior del programa de garantia de qualitat en Radiodiagnòstic i en Medicina Nuclear.

• Vicepresidenta i membre de la Comissió de Docència de la Societat Espanyola de Física Mèdica des de juny del 2017.