Talent on Campus

Coro Bescós Atín's picture
 
User info Wrapper
image
User info

Dra. Coro
Bescós Atín

Dra.
Coro
Bescós
Atín

Sóc la Cap del Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial, i Cap del Grup de Recerca “CIBBIM-Nanomedicine. Noves Tecnologies i microcirurgia Craniofacial”, integrat en l'àrea de “Recerca en Cirurgia” de l'Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron (VHIR). 

 
Al llarg de la meva carrera professional i investigadora, he pogut comprovar que la recerca, la innovació, la generació de coneixement i el treball interdisciplinari entre professionals de diferents àrees (tant del mateix centre, com d'altres hospitals capdavanters d'Espanya i Europa) són fonamentals per a proporcionar el millor tractament als pacients. Uns valors i una manera de treballar compartits per tots els membres del Servei i que apliquem diàriament en el nostre treball i en la interacció amb els nostres pacients.
Centers Info

Belongs to the institutions

General Hospital

Head of Department
Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
Location

Vall d'Hebron Research Institute

Lead Researcher
Clinical Nanomedicine and Advanced Therapies Research Centre. New Technologies and Craniofacial Microsurgery
Location
Curriculum

Currículum

Sóc llicenciada en Medicina (1986), llicenciada en Estomatologia (1989), Especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial (1987-1991) i doctora en Medicina i Cirurgia (2006). Vaig llegir la meva tesi, titulada “Impacte de la quimioteràpia i la radioteràpia en el maneig quirúrgic dels pacients amb càncer oral i orofaringic avançat” l'any 2006, a la Universitat Autònoma de Barcelona (Excel·lent cum laude). Des de l'any 2000 sóc “Fellow” del European Board of Oro-Maxillofacial Surgery(EBOMFS).

Després de fer la meva residència en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial a l'Hospital Universitari Vall d’Hebron, em vaig incorporar a l'Hospital com a facultativa especialista, i des de l'any 1995 sóc la coordinadora de la Unitat de Cirurgia Reconstructiva microquirúrgica de Cirurgia Maxil·lofacial de l'Hospital. 

 
L'any 2012 em vaig convertir en Cap del Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial, i des de l'any 2014 dirigeixo el grup de recerca “CIBBIM-Nanomedicine. Noves Tecnologies i microcirurgia Craniofacial”, integrat en l'àrea de “Recerca en Cirurgia” del Institut de Recerca de l'Hospital Vall d’Hebron (VHIR). 

Al llarg de la meva carrera clínica i investigadora he publicat un bon nombre d'articles científics en revistes nacionals i internacionals de reconegut prestigi, he escrit diversos capítols de llibre sobre diferents aspectes de la cirurgia oral i maxil·lofacial, he dirigit diverses tesis doctorals i he presentat moltes comunicacions en congressos nacionals i internacionals organitzats per les principals Societats Científiques en l'àmbit de la Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. 

Un altre dels pilars del meu treball és la docència en Medicina i la formació d'especialistes. Des del Servei, he organitzat i coordinat diferents tipus de cursos i tallers nacionals i internacionals destinats a la formació d'especialistes en temes capdavanters en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial. Així mateix, sóc Col·laboradora Docent en la formació de residents MIR en el marc de l'assignatura “Cirurgia Maxil·lofacial”, Professora col·laboradora clínica del Departament de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des del 2016, Associada Clínica de la Unitat Docent Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina de la UAB des del 2017 i Coordinadora de pràctiques dels alumnes del Grau de Medicina en la Unitat Docent Vall d’Hebron en el Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial des de l'any 2020. 

Altres institucions

Altres institucions amb les quals està vinculat

També sóc membre fundador del grup de docència interdisciplinària format per la Secció de Cap i Coll de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia (SEORL), la Societat Espanyola de Cap i Coll (SECYC), el Grup Espanyol d'Oncologia Radioteràpica al capdavant i Coll (GEORCC) i el Grup Espanyol de Tractament de Tumors de Cap i Coll (Grup TTCC). 

Pertanyo a les principals societats científiques de l'especialitat, i he exercit funcions directives i de coordinació en diverses d'elles. Entre les associacions, tant nacionals com internacionals, en les quals participo destaquen la SocietatCatalana de Cirurgia Oral i Maxil·*lofacial, la Societat Espanyola de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial (SECOM), la Societat Espanyola de Cap i Coll (SECYC), el European Board of Or-Maxillofacial Surgery (EBOMFS), la EuropeanUnion of Medical Specialists (UEMS), la European Association of Cranio-*Maxillo-FacialSurgery (EACMFS) i la International Associationof Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS).