Undefined

S'ha dissenyat i aplicat un estudi de clima laboral anònim entre tots els professionals de l'Hospital perquè expressin els seus pensaments, valorin l’organització i ajudin a millorar-la.  

Reptes: 
Àrees d'actuació: 
Descripció: 

Comptar amb els nostres professionals és més important que mai. Per aquesta raó el Comitè de Direcció va aprovar l’elaboració d’una enquesta de clima entre els professionals de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron per tal de conèixer l'opinió de tothom sobre la gestió del nostre hospital en diferents aspectes claus per al seu funcionament.

Gràcies a l’enquesta es podrà analitzar l'opinió de tots els professionals que hi participin i copsar les idees per tal de valorar-les i tenir-les molt en compte en el present i en el futur de l’actuació del Comitè de Direcció. Els resultats d’aquesta enquesta també seran molt importants per a encarar el nou Pla Estratègic 2021-2025. 

Peu de pàgina: 
L'opinió de tots els professionals és clau