Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

Atenció basada en el valor

El nostre hospital està immers en un canvi cultural que modifica completament la manera de treballar i d’entendre l’atenció a les persones, i consisteix a centrar el valor de l’assistència sanitària en la capacitat de millorar els resultats que importen als pacients i la seva família, i no pas en el volum d’activitat feta o nombre de serveis prestats.

Aquesta nova atenció sanitària basada en el valor per al pacient permet alinear els esforços tant de gestors i directius com del personal clínic i de suport en un mateix objectiu: aconseguir els millors resultats que siguin importants per al pacient

Centrar tot el funcionament de l’hospital a millorar la salut, qualitat de vida i l’experiència dels pacients implica una transformació en la forma de treballar, coordinant millor tots els serveis i professionals i eliminant tot allò que no aporti valor a la recuperació del pacient. Aquesta reorganització dels serveis de salut ens permet vetllar pels resultats de màxim valor per als pacients amb una gestió adequada dels costos econòmics i personals.

A través de grups de participació de pacients i de l’ús de noves eines de mesura de resultats, aconseguim detectar quins són aquests resultats que importen als pacients, que van més enllà dels resultats de proves clíniques i abasten també la millora de la qualitat de vida de la persona i aspectes com el retorn a la vida laboral, a la vida social o el benestar emocional i psicològic. Aquest resultats s’incorporen en la història clínica i serveixen per prendre decisions de manera compartida entre el professional i el pacient. A més, ens permeten fer canvis clínics i organitzatius que realment donin resposta a les necessitats reals dels pacients.

Accions que pertanyen a aquesta Àrea d'actuació

Feu clic per veure'n més detalls.

Aquest objectiu pertany a aquestes Línies estratègiques

Repte #1

Excel·lència en els resultats dels pacients

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats

1. Tria una o diverses línies estratègiques