Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

Millora de les infraestructures

A Vall d’Hebron volem que el nostre futur sigui un campus hospitalari radicalment modern, integrat, mediterrani, sostenible i obert a la ciutat, preparat per atendre els reptes de la sanitat dels propers anys. En aquesta línia, hem elaborat un Pla estratègic d’obres que proposa l’estratègia i identifica els eixos per transformar el recinte del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus en un parc de salut que doni resposta als canvis assistencials, impulsi i unifiqui la recerca i superi les mancances estructurals i de relació amb l’entorn que hem tingut fins ara.

Tots els canvis i millores de les infraestructures que desplega el Pla estratègic d’obres s’estan fent en el marc del nou model de gestió per processos avançats, i els impulsors són els mateixos professionals de Vall d’Hebron mitjançant els grups de millora de processos.

El Pla estratègic d’obres preveu des del 2016 un abordatge integral i progressiu del recinte que es concreta en sis grans àmbits: l’adaptació a les futures necessitats assistencials, la potenciació de l’àrea destinada al coneixement amb la construcció del nou edifici del VHIR, l’obertura a l’entorn i millora de l’espai públic, l’ordenació dels espais hospitalaris i construcció de nous edificis i instal·lacions, la millora de la qualitat, neteja i seguretat dels edificis i instal·lacions i per últim la millora dels processos logístics de suport assistencial.

Gràcies a l’augment del finançament rebut per part de l’Administració pública els últims anys i a una òptima gestió dels recursos, del 2017 al 2018 hem augmentat un 42 % les inversions en obra executada a tot el Campus, distribuïdes entre els sis camps d’actuació esmentats.

Accions que pertanyen a aquesta Àrea d'actuació

Feu clic per veure'n més detalls.

Aquest objectiu pertany a aquestes Línies estratègiques

Repte #5

Smart hospital

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats

1. Tria una o diverses línies estratègiques