Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Experiència del pacient

Més enllà de l’assistència, a Vall d’Hebron ens importa la comoditat i el benestar de les persones. Per això hem dut a terme accions i estratègies perquè tothom qui vingui a Vall d’Hebron tingui una bona experiència global, ja sigui en la relació amb la qualitat de l’assistència rebuda, amb el tracte dels nostres professionals o amb la qualitat de les infraestructures i de l’entorn físic del Campus.

Entre les estratègies plantejades destaquen la Sala d’Espera Virtual, un servei de l’aplicació mòbil Vall d’Hebron que manté informats els familiars dels pacients quirúrgics per reduir l’angoixa de l’espera; el canvi de senyalització de l’interior del Campus, per facilitar l’orientació de les persones i minorar el trànsit rodat; les accions de millora de la informació i la relació amb el pacient; les accions que tenen a veure amb el benestar emocional com ara l’ambientació dels espais o les activitats d’acompanyament dels pacients i familiars, i la millora de la qualitat, la gestió de la neteja i la seguretat de les infraestructures.

Aquesta Àrea pertany a aquests Reptes

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats