Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Adaptació a les futures necessitats assistencials

Campus Vall d'Hebron
El nou edifici de serveis ambulatoris es construirà a l'altra banda de la Ronda de Dalt

El nou Pla estratègic d’obres (PEO) preveu l’adaptació del nostre model hospitalari als canvis assistencials futurs, en els quals cada cop prendrà més rellevància l’àrea ambulatòria. Per adaptar-se a les futures necessitats i per descongestionar les àrees assistencials no ambulatòries, el PEO, a través de l’elaboració del Pla director d’infraestructures, clarifica i agrupa els usos assistencials, preveu la renovació o substitució dels edificis que han quedat obsolets des del punt de vista tècnic o funcional i trasllada tots els serveis ambulatoris a l’altra banda de la ronda de Dalt.

El PEO també pretén millorar el flux dels pacients i millorar l’eficiència i l’accessibilitat als serveis d’urgències mitjançant la construcció d’un nou edifici que unirà els serveis d’urgències de l’Hospital General i de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats. Tots aquests canvis s’estan plantejant en el marc del nou model de gestió per processos avançats.

Actualment, els edificis ambulatoris de Vall d’Hebron es troben en mòduls i barracons situats davant de l’Hospital General, de l’Hospital Infantil i Hospital de la Dona i en altres edificis com l’Antiga Escola d’Infermeria. La proximitat dels serveis ambulatoris amb les unitats hospitalàries provoca que es creuin els fluxos dels pacients d’ambdós serveis i que es generin grans congestions de persones. Per descongestionar el recinte del Campus i fomentar que esdevingui un espai més reposat, sense el soroll i moviment circulatori actual, el Pla director d’infraestructures preveu desplaçar tota l’activitat ambulatòria de Vall d’Hebron (excepte la pediàtrica) a un nou edifici que se situarà just per sota de la ronda de Dalt, al barri de la Teixonera. Així, aquest nou edifici concentrarà tota l’activitat ambulatòria (consultes externes i gabinets de proves) de pacients adults, activitat que representa el volum més gran de tot Vall d’Hebron. L’edifici de la Teixonera també tindrà una unitat d’urgències pròpia per als casos poc greus, fet que ajudarà també a descongestionar el recinte actual.

Un nou edifici d'urgències i logística

Paral·lelament, el pla preveu la construcció del nou edifici d’urgències, que acollirà, ampliarà i unificarà mitjançant connexions subterrànies les actuals urgències de l’Hospital General i de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats. D’aquesta manera, Vall d’Hebron tindrà una porta única d’accés a urgències, des de la qual es distribuirà el pacient a la zona pertinent segons la seva afecció. Amb aquest nou model d’urgències es millorarà el flux, es guanyarà accessibilitat (a peu, amb cotxe i ambulància) i s’ampliarà la capacitat del servei.

L’edifici, que també acollirà tots els processos logístics de suport assistencial, estarà situat a la part central del recinte del Campus i serà el punt de partida dels nous camins que vertebraran el recinte en direcció horitzontal i vertical dissenyats al nou Pla de millora de la mobilitat.

Aquesta acció pertany a aquestes Àrees d'actuació

Aquesta acció pertany a aquests Reptes

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats