Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

Sostenibilitat mediambiental

El consum energètic de la societat actual avança a un ritme insostenible. Més enllà de la nostra missió principal d’assistència a les persones, a Vall d’Hebron ens sentim corresponsables de la preservació del medi ambient i, per això, destinem esforços a fer un ús cada cop més eficient de l’energia. Hem reestructurat i reorientat la Comissió de Medi Ambient perquè emprengui més accions i estratègies d’estalvi energètic, de gestió de residus i de formació per als nostres professionals. A més, hem llançat una campanya de medi ambient per promoure les bones pràctiques entre tot el personal de Vall d’Hebron.

Aquest objectiu pertany a aquestes Línies estratègiques

Repte #5

Smart hospital

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats

1. Tria una o diverses línies estratègiques