Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Aliances amb proveïdors i institucions del sector

Aliances estratègiques
El nostre nou model de relació amb els tercers es basa en la col·laboració i l’aportació del know how

En un sector sanitari cada cop més interrelacionat i amb més cooperació entre els diferents actors, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha introduït canvis en la relació amb els proveïdors i les institucions del sector perquè sigui més oberta i basada en la col·laboració.

Tradicionalment, les compres públiques eren un sistema rígid i poc permeable, en el qual el cost era el principal factor de decisió. Ara hem evolucionat cap a un model de relació amb els tercers basat en la col·laboració i l’aportació del know how –tant el nostre com el dels proveïdors– que ajuda a desenvolupar les idees en comú.

Concretament, abans d’iniciar un concurs públic fem una consulta al mercat, que consisteix en trobades amb els diferents proveïdors candidats en les quals els expliquem les nostres necessitats i ells ens proposen diverses solucions. D’aquesta manera, quan finalment presentem el concurs i definim les necessitats, tenim molt més coneixement del que ofereix el mercat –que està contínuament en evolució– i a la vegada els diferents proveïdors disposen de més informació per desenvolupar les seves propostes.

Nous protocols amb les institucions del sector

Pel que fa a la relació amb les institucions del sector, hem treballat conjuntament amb els altres actors per desenvolupar protocols d’assistència basats en la cooperació. Un clar exemple n’és la telemedicina, consistent en el tractament a distància de certes afeccions en les quals el nostre hospital és referència en el sector, de manera que es manté l’eficàcia de l’assistència amb una eficiència més gran: s’estalvia el trasllat de la persona.

A més, com a institució sanitària referent de la ciutat de Barcelona, estem establint protocols per a l’assistència primària de la ciutat que determinen en quins casos el pacient s’ha de derivar, en quins casos pot continuar sent atès a la primària o quan necessita ser visitat per un especialista.

Aquesta acció pertany a aquestes Àrees d'actuació

Aquesta acció pertany a aquests Reptes

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats