Som HospitalSense Fum
Home | Node | Política Hospital Lliure de Fum
color

Política Hospital 
Lliure de Fum

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron esta compromès amb la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum des de l'any 2002. Com a centre promotor de la salut, té una política activa que pretén garantir un recinte lliure de fum per als usuaris i professionals del centre.

Compromís

La normativa d'espais lliures de fum està fonamentada en la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac. 

Per desenvolupar la política sense fum, i emmarcat dins del Pla de qualitat, l'Hospital disposa d'un Comitè Operatiu Central, que té la missió de "vetllar pel compliment de la normativa d'espais lliures de fum en els centres sanitaris i els seus recintes. Promoure accions perquè l'Hospital sigui un recinte en el qual es promou la salut i es prevén la malaltia".   
Premis Gold Forum 2016

Objectius

 • Complir la legislació vigent de mesures sanitàries per combatre el tabaquisme. 
 • Implementar les accions promulgades per les xarxes catalana i europea d'Hospitals Sense Fum.
 • Desenvolupar accions de formació, comunicació i informació, per fomentar la corresponsabilitat. 
 • Promoure llocs de treball saludables que garanteixin la salut de tots els professionals. 
 • Aconseguir el compromís de proveïdors i empreses subcontractades en l'aplicació i acompliment de la Llei 42/2010 de 30 de desembre. 
 • Prohibir la venda, distribució i publicitat dels productes del tabac dins del recinte hospitalari. 
 • Avaluar periòdicament els avanços produïts en el centre. 
 • Implantar accions de millora per fer avançar el projecte. 

Activitats

Les activitats de l'Hospital Sense fum inclouen: 
 • Consulta de Deshabituació del Tabac per a pacients ingressats, les seves famílies i els treballadors i treballadores de l'Hospital.
 • Enquestes sobre tabaquisme i mesura del fum ambiental del tabac a edificis i exteriors.
 • Celebració del Dia Mundial sense Fum (31 de maig).
 • Formació dels professionals per aconsellar i tractar els pacients que volen deixar de fumar.