Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

5 grans reptes amb un objectiu comú: seguir sent un hospital d’excel·lència centrat en les persones.

Repte #1

Excel·lència en els resultats dels pacients

+

Repte #2

Potenciar professionals

+

Repte #3

Hospital obert

+

Repte #4

Aliances estratègiques

+

Repte #5

Smart hospital

+

Repte #1

A Vall d’Hebron volem situar el pacient al centre de tot, i per això ens encaminem cap a una atenció basada en el valor i cap a la cerca de l’excel·lència en els resultats, que alhora ens ajuden a millorar l’atenció a les persones. Per fer-ho, incorporem a la pràctica professional els principis del nostre model de gestió, que són el coneixement, la seguretat i el flux, i amb la innovació com a impuls i motor del canvi de tots tres.


Volem ser un hospital en què tots els professionals treballin en les millors condicions, coordinadament i metodològicament, per garantir una atenció excel·lent i el benestar dels pacients i les seves famílies. Volem ser un hospital viu i en moviment, que adapta constantment l’organització i la manera de treballar als nous reptes de l’atenció basada en el pacient.

Àrees d'actuació

Podeu seleccionar-ne una o més per veure'n les Accions o ampliar-ne la informació

Atenció basada en el valor

+

Experiència del pacient

+

Xarxes de referència estatals i europees

+

Eixos estratègics: seguretat, coneixement, flux i innovació

+

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats