Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

Promoció del lideratge

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron té el compromís i el propòsit de reforçar els seus líders per crear una cultura de talent gràcies a la qual els professionals puguin desenvolupar totes les seves actituds, capacitats i comportaments relacionats amb la gestió i el lideratge, per tal d’afegir talent al servei dels pacients.

Algunes de les estratègies dissenyades per potenciar l’apoderament dels nostres professionals són el nou Programa de desenvolupament dels lideratges –dissenyat per capacitar els comandaments de l’Hospital i potenciar el seu paper com a líders transformacionals– i la creació del Consell de Caps de Servei.

Aquest objectiu pertany a aquestes Línies estratègiques

Repte #2

Potenciar professionals

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats

1. Tria una o diverses línies estratègiques