Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

Participació professional

El nostre hospital està duent a terme un canvi organitzatiu i cultural, i un dels aspectes clau d’aquest canvi de model és l’apoderament dels nostres professionals perquè siguin ells, que són els que treballen a primera línia amb el pacient dia a dia, els que impulsin els canvis en la nostra organització. L’objectiu principal: potenciar l’excel·lència del nostre hospital i situar el pacient al centre de tot.

Un dels aspectes clau del canvi de model organitzatiu i cultural que està experimentant el nostre hospital és l’apoderament dels professionals perquè siguin ells, que treballen en primera línia amb el pacient dia a dia, els que impulsin i liderin els canvis en la nostra organització. Uns canvis orientats a potenciar l’excel·lència de Vall d’Hebron i a situar el pacient al centre de tota la nostra raó de ser.

L’àmbit principal de participació dels professionals són les comissions i les xarxes de referents. Les comissions, algunes creades i d’altres de renovades, es conformen amb professionals i tenen l’objectiu d’impulsar els eixos principals del nostre hospital. En la mateixa línia, hem desenvolupat xarxes de professionals referents en seguretat, coneixement i innovació perquè liderin els canvis a totes les unitats i serveis de l’Hospital.

En un altre pla de participació professional trobem el concurs Jo Innovo, en el qual tots els professionals de Vall d’Hebron –independentment de les seves tasques, formació acadèmica o responsabilitats– poden presentar les seves idees d’innovació. Per últim, hem organitzat processos participatius com el de la nova identitat de l’Hospital Infantil i l’Hospital de la Dona, mitjançant el qual els professionals van poder decidir el concepte vertebrador de la nova imatge d’aquests dos hospitals.

Aquest objectiu pertany a aquestes Línies estratègiques

Repte #2

Potenciar professionals

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats

1. Tria una o diverses línies estratègiques