Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

9 línies estratègiques amb un objectiu comú: contribuir a la millora de la salut i la vida de la ciutadania

Línia estratègica 1

Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social

Línia estratègica 2

Lideratge, visibilitat i transparència

Línia estratègica 3

Aliances estratègiques

Línia estratègica 4

Atenció centrada en la persona

Línia estratègica 5

Terciarisme i territori

Línia estratègica 6

Nous reptes en docència, recerca i innovació

Línia estratègica 7

Organització, gestió clínica i qualitat

Línia estratègica 8

Talent, desenvolupament i benestar professional

Línia estratègica 9

Transformació tecnològica, digital i d’infraestructures

Línia estratègica 9

Avançar en la transformació digital i l’adequació dels sistemes d’informació, les tecnologies i l’estructura física, per tal de garantir una gestió més eficient i donar resposta a les necessitats dels pacients, de les famílies i dels professionals de l’hospital.

Àrees d'actuació

Podeu seleccionar-ne una o més per veure'n les Accions o ampliar-ne la informació

Garantir la disponibilitat de tecnologies i d’equipaments efectius, sostenibles, segurs i capdavanters

+

Adaptar i integrar les TIC i els sistemes d'informació per facilitar la usabilitat i la presa de decisions

+

Avançar en la transformació i en la cultura digital de l'organització

+

Millorar l’adequació d'infraestructures, la mobilitat i l’accessibilitat dels espais destinats a pacients, famílies i professionals

+

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats