Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

9 línies estratègiques amb un objectiu comú: contribuir a la millora de la salut i la vida de la ciutadania

Línia estratègica 1

Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social

Línia estratègica 2

Lideratge, visibilitat i transparència

Línia estratègica 3

Aliances estratègiques

Línia estratègica 4

Atenció centrada en la persona

Línia estratègica 5

Terciarisme i territori

Línia estratègica 6

Nous reptes en docència, recerca i innovació

Línia estratègica 7

Organització, gestió clínica i qualitat

Línia estratègica 8

Talent, desenvolupament i benestar professional

Línia estratègica 9

Transformació tecnològica, digital i d’infraestructures

Línia estratègica 8

Promoure el desenvolupament competencial i la formació continua de tots els professionals, avançant en un lideratge més participatiu que fomenti la participació dels professionals en els projectes de la institució, el reconeixement de la seva vàlua i aportació i l’atracció i retenció de talent.

Àrees d'actuació

Podeu seleccionar-ne una o més per veure'n les Accions o ampliar-ne la informació

Reforçar el talent, el reconeixement i el sentiment de pertinença dels professionals de l'hospital

+

Desenvolupar noves iniciatives per atraure i retenir talent professional

+

Avançar en estils de lideratge que afavoreixin el desenvolupament competencial, la participació, el treball en equip i la corresponsabilitat en la consecució dels objectius

+

Potenciar la seguretat, la salut i el benestar dels professionals

+

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats