Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

9 línies estratègiques amb un objectiu comú: contribuir a la millora de la salut i la vida de la ciutadania

Línia estratègica 1

Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social

Línia estratègica 2

Lideratge, visibilitat i transparència

Línia estratègica 3

Aliances estratègiques

Línia estratègica 4

Atenció centrada en la persona

Línia estratègica 5

Terciarisme i territori

Línia estratègica 6

Nous reptes en docència, recerca i innovació

Línia estratègica 7

Organització, gestió clínica i qualitat

Línia estratègica 8

Talent, desenvolupament i benestar professional

Línia estratègica 9

Transformació tecnològica, digital i d’infraestructures

Línia estratègica 7

[[{"fid":"163454","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"línia estratègica 7 - Rubik","field_file_image_title_text[und][0][value]":"línia estratègica 7 - Rubik","external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"línia estratègica 7 - Rubik","field_file_image_title_text[und][0][value]":"línia estratègica 7 - Rubik","external_url":""}},"attributes":{"alt":"línia estratègica 7 - Rubik","title":"línia estratègica 7 - Rubik","height":450,"width":800,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

 

Impulsar un nou model de gestió clínica basat en àrees de coneixement i intensitat de cures, promovent una atenció basada en el valor, la millora continua dels processos assistencials i la promoció de la cultura de seguretat.

Àrees d'actuació

Podeu seleccionar-ne una o més per veure'n les Accions o ampliar-ne la informació

Reorientar l'organització cap a un model assistencial de gestió clínica per àrees de coneixement i intensitat de cures centrat en els pacients

+

Millorar l'agilitat i l'eficiència de l'atenció en els processos assistencials i de suport, identificant prioritats i reduint pràctiques de poc valor

+

Promoure l'avaluació i la millora contínua de la pràctica clínica, la qualitat i la seguretat de pacients

+

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats