Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

9 línies estratègiques amb un objectiu comú: contribuir a la millora de la salut i la vida de la ciutadania

Línia estratègica 1

Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social

Línia estratègica 2

Lideratge, visibilitat i transparència

Línia estratègica 3

Aliances estratègiques

Línia estratègica 4

Atenció centrada en la persona

Línia estratègica 5

Terciarisme i territori

Línia estratègica 6

Nous reptes en docència, recerca i innovació

Línia estratègica 7

Organització, gestió clínica i qualitat

Línia estratègica 8

Talent, desenvolupament i benestar professional

Línia estratègica 9

Transformació tecnològica, digital i d’infraestructures

Línia estratègica 6

Enfortir el lideratge i el reconeixement de la docència, la recerca i la innovació a tots els estaments de l’Hospital, incorporant les millors pràctiques i la coordinació amb tots els agents implicats.

Àrees d'actuació

Podeu seleccionar-ne una o més per veure'n les Accions o ampliar-ne la informació

Impulsar activament i reconèixer la docència a tots els estaments, serveis i unitats, en el marc del Pla Estratègic de docència del Campus

+

Impulsar activament i reconèixer la recerca clínica a tots els estaments, serveis i unitats, en el marc del Pla Estratègic de recerca del Campus

+

Impulsar activament i reconèixer la innovació a tots els estaments, serveis i unitats, en el marc del Pla Estratègic d’innovació del Campus

+

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats