Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

9 línies estratègiques amb un objectiu comú: contribuir a la millora de la salut i la vida de la ciutadania

Línia estratègica 1

Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social

Línia estratègica 2

Lideratge, visibilitat i transparència

Línia estratègica 3

Aliances estratègiques

Línia estratègica 4

Atenció centrada en la persona

Línia estratègica 5

Terciarisme i territori

Línia estratègica 6

Nous reptes en docència, recerca i innovació

Línia estratègica 7

Organització, gestió clínica i qualitat

Línia estratègica 8

Talent, desenvolupament i benestar professional

Línia estratègica 9

Transformació tecnològica, digital i d’infraestructures

Línia estratègica 5

[[{"fid":"163456","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"línia estratègica 5 - H","field_file_image_title_text[und][0][value]":"línia estratègica 5 - H","external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"línia estratègica 5 - H","field_file_image_title_text[und][0][value]":"línia estratègica 5 - H","external_url":""}},"attributes":{"alt":"línia estratègica 5 - H","title":"línia estratègica 5 - H","height":450,"width":800,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

 

Enfortir l’atenció sanitària integral a totes les etapes de la vida, amb una visió dual d’hospital terciari i comunitari, consolidant el lideratge en l’alta especialització i promovent la continuïtat del procés assistencial.

Àrees d'actuació

Podeu seleccionar-ne una o més per veure'n les Accions o ampliar-ne la informació

Ampliar els processos clínics relacionats amb el terciarisme i l'alta especialització en totes les etapes de la vida

+

Reforçar el lideratge en les xarxes nacionals i internacionals vinculades al terciarisme

+

Promoure la continuïtat assistencial en clau territorial

+

Desplegar i consolidar el model de transició infantesa-adolescència-edat adulta

+

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats