Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

9 línies estratègiques amb un objectiu comú: contribuir a la millora de la salut i la vida de la ciutadania

Línia estratègica 1

Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social

Línia estratègica 2

Lideratge, visibilitat i transparència

Línia estratègica 3

Aliances estratègiques

Línia estratègica 4

Atenció centrada en la persona

Línia estratègica 5

Terciarisme i territori

Línia estratègica 6

Nous reptes en docència, recerca i innovació

Línia estratègica 7

Organització, gestió clínica i qualitat

Línia estratègica 8

Talent, desenvolupament i benestar professional

Línia estratègica 9

Transformació tecnològica, digital i d’infraestructures

Línia estratègica 4

Situar les persones en el centre de les nostres actuacions, incorporant la visió i las necessitats dels pacients en el desenvolupament dels processos assistencials i en la recerca, així com la perspectiva de gènere i la diversitat en les polítiques i anàlisi dels resultats.

Àrees d'actuació

Podeu seleccionar-ne una o més per veure'n les Accions o ampliar-ne la informació

Impulsar una assistència i una comunicació humana i personalitzada basada en el model biopsicosocial

+

Promoure la participació i la perspectiva dels pacients, de les famílies i de les associacions en els processos assistencials i en la recerca

+

Incorporar la perspectiva de gènere i la diversitat en les polítiques de  la Institució i en l'anàlisi de resultats

+

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats