Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

9 línies estratègiques amb un objectiu comú: contribuir a la millora de la salut i la vida de la ciutadania

Línia estratègica 1

Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social

Línia estratègica 2

Lideratge, visibilitat i transparència

Línia estratègica 3

Aliances estratègiques

Línia estratègica 4

Atenció centrada en la persona

Línia estratègica 5

Terciarisme i territori

Línia estratègica 6

Nous reptes en docència, recerca i innovació

Línia estratègica 7

Organització, gestió clínica i qualitat

Línia estratègica 8

Talent, desenvolupament i benestar professional

Línia estratègica 9

Transformació tecnològica, digital i d’infraestructures

Línia estratègica 3

Aprofitar les sinergies internes i les aliances externes per millorar els resultats i l’ús eficient i adequat dels recursos tant a l’àmbit assistencial, com de la docència, la recerca i la innovació.

Àrees d'actuació

Podeu seleccionar-ne una o més per veure'n les Accions o ampliar-ne la informació

Potenciar aliances i col·laboració amb altres institucions per a reforçar el nostre posicionament estratègic en assistència, docència i recerca

+

Enfortir i establir noves aliances sense ànim de lucre amb institucions i organitzacions del sector públic o privades per desplegar nous projectes

+

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats