Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

9 línies estratègiques amb un objectiu comú: contribuir a la millora de la salut i la vida de la ciutadania

Línia estratègica 1

Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social

Línia estratègica 2

Lideratge, visibilitat i transparència

Línia estratègica 3

Aliances estratègiques

Línia estratègica 4

Atenció centrada en la persona

Línia estratègica 5

Terciarisme i territori

Línia estratègica 6

Nous reptes en docència, recerca i innovació

Línia estratègica 7

Organització, gestió clínica i qualitat

Línia estratègica 8

Talent, desenvolupament i benestar professional

Línia estratègica 9

Transformació tecnològica, digital i d’infraestructures

Línia estratègica 1

Fer un ús sostenible i eficient dels nostres recursos, amb el compromís de promoure la responsabilitat social corporativa per tal de contribuir a la millora social, econòmica i mediambiental del nostre entorn.

Àrees d'actuació

Podeu seleccionar-ne una o més per veure'n les Accions o ampliar-ne la informació

Optimitzar els recursos i les fonts de finançament actuals

+

Augmentar la captació de recursos

+

Impulsar nous projectes de compra innovadora i fons europeus (amb risc compartit)

+

Avançar en l'estratègia de responsabilitat social corporativa

+

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats