Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Sostenibilitat mediambiental

El consum energètic de la societat actual avança a un ritme insostenible. Més enllà de la nostra missió principal d’assistència a les persones, a Vall d’Hebron ens sentim corresponsables de la preservació del medi ambient i, per això, destinem esforços a fer un ús cada cop més eficient de l’energia. Hem reestructurat i reorientat la Comissió de Medi Ambient perquè emprengui més accions i estratègies d’estalvi energètic, de gestió de residus i de formació per als nostres professionals. A més, hem llançat una campanya de medi ambient per promoure les bones pràctiques entre tot el personal de Vall d’Hebron.

Accions que pertanyen a aquesta Àrea d'actuació

Feu clic per veure'n més detalls.

Aquesta Àrea pertany a aquests Reptes

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats