Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Eixos estratègics: seguretat, coneixement, flux i innovació

A Vall d’Hebron estem impulsant un canvi organitzatiu i cultural que té l’objectiu de situar el pacient al centre de tot. “Sempre, el pacient primer” és el nostre lema. El model es basa en els eixos estratègics següents: el coneixement, que implica la màxima experiència professional i la millor tecnologia possible; la seguretat del pacient i dels professionals, i el flux, és a dir, aconseguir l’excel·lència operativa amb agilitat i eficiència. Tot plegat, amb la innovació com a motor del canvi de tots tres eixos. Des del 2016, doncs, estem duent a terme accions i estratègies per impulsar aquests eixos i perquè el coneixement, la seguretat i el flux impregnin tota l’activitat que fem a Vall d’Hebron.

La metodologia que emprem és l’anomenat model de gestió per processos avançats, un model d’abordatge integral i multidisciplinari que ens transforma, de manera que passem de ser una organització vertical a ser transversal, en la qual són els mateixos professionals els que analitzen, consensuen i lideren els canvis a Vall d’Hebron.

Aquesta Àrea pertany a aquests Reptes

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats