Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Sostenibilitat dels recursos econòmics

Recursos econòmics
Amb el nou model de Vall d'Hebron fem una gestió més bona dels recursos i garantim una millor sostenibilitat del sistema

Gràcies a la implementació del model de medicina basada en el valor i de les noves eines de mesura dels resultats dels pacients estem augmentant la sostenibilitat dels nostres recursos econòmics.

Aquest model ens permet aconseguir els millors resultats que són importants per al pacient amb una gestió adequada dels costos econòmics i personals. Això repercuteix en una millora de l’assistència sanitària del pacient i ens possibilita prendre millors decisions clíniques a l’hora de decidir els tractaments. Fruit d’això, som més eficaços en l’assistència, aconseguim que el pacient es recuperi més ràpidament i optimitzem els recursos materials i humans. D’aquesta manera fem una millor gestió dels nostres recursos i garantim una millor sostenibilitat del sistema.

Aquesta acció pertany a aquestes Àrees d'actuació

Aquesta acció pertany a aquests Reptes

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats