Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

Reestructuració i reorientació de la Comissió de Medi Ambient

Hospital General Vall d'Hebron
La Comissió de Medi Ambient vetlla per un Campus més ecològicament sostenible

A Vall d’Hebron estem compromesos amb la societat i el medi ambient, amb la limitació de l’impacte per l’ús dels recursos i amb el compliment dels objectius d’emissions de residus contaminants de la Unió Europea. Per això, des del 2017 hem donat un impuls a la Comissió de Medi Ambient, ampliant els centres, serveis i unitats que hi estan representats i potenciant el seu pes perquè emprengui més accions i estratègies d’estalvi energètic, de gestió de residus i de formació pels nostres professionals.

Concretament, l’ampliació ha permès incorporar representants del Vall d’Hebron Institut de Recerca, el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia, el Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya, de la Direcció de Gestió Econòmica, de la Direcció de Tecnologia i de sindicats. D’aquesta manera arriba a tots els actors del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus, fet que permet elaborar unes polítiques de medi ambient més globals i que abastin la totalitat del recinte.

La comissió té com a focus de treball tots els vectors ambientals: l’estalvi energètic i la gestió dels residus, el transport i la logística interna, la reducció d’emissions a l’atmosfera i de les emissions d’efluents, la disminució de la contaminació acústica i el consum responsable. Entre altres accions, s’han creat uns indicadors que permeten fer un seguiment de l’evolució dels vectors ambientals i s’han introduït factors mediambientals en la convocatòria dels concursos públics que fa Vall d’Hebron.

Conscienciació dels professionals

Pel que fa als treballadors, la comissió imparteix cada any cursos de formació on-line i presencials per fomentar la conscienciació mediambiental i compartir bones pràctiques d’estalvi energètic i reducció de residus, i en col·laboració amb la Direcció de Comunicació ha llançat una campanya amb el mateix objectiu.

A més, anualment fem auditories a les diferents àrees assistencials de l’hospital, a partir de les quals s’elaboren informes sobre el grau d’assoliment de les accions mediambientals i s’analitzen els punts de millora. Posteriorment, els resultats d’aquests informes serveixen per adaptar les formacions en funció del servei al qual van dirigides.

Aquesta acció pertany a aquestes Àrees d'actuació

Aquesta acció pertany a aquests Reptes

Repte #3

Hospital obert

Repte #5

Smart hospital

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats

1. Tria una o diverses línies estratègiques