Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Programa de desenvolupament dels lideratges

Lideratges a Vall d'Hebron
El PDL acompanya els líders de l’organització en el seu perfeccionament i desenvolupament professional

Una de les eines de promoció del lideratge que hem desplegat a Vall d'Hebron és el Programa de desenvolupament dels lideratges (PDL), que acompanya els líders de l’organització en el seu perfeccionament i desenvolupament professional mitjançant la millora de les competències.

El programa s’adreça a tots els comandaments de l’Hospital i consta de dues grans parts. La primera és l’anomenat Programa de desenvolupament organitzatiu, una formació de caràcter anual destinada a capacitar els directius i potenciar el seu paper com a líders transformacionals. La segona és una sèrie de recursos per al desenvolupament de competències directives com ara cursos de formació, recursos d’autoaprenentatge i sessions de coaching, entre altres metodologies.

Del 2016 al 2018 s’han format amb el PDL més de 130 professionals de Vall d’Hebron, i el 2019 s’ofereixen més de 200 places.

Aquesta acció pertany a aquestes Àrees d'actuació

Aquesta acció pertany a aquests Reptes

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats