Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Presència en deu ERN (xarxes de referència europees) de malalties rares i minoritàries

Centre d'excel·lència
Vall d'Hebron és l'hospital que té més ERN de l'Estat

Les xarxes de referència europees (ERN en anglès) acrediten quins centres hospitalaris de la Unió Europea són referents en el tractament d’una determinada malaltia rara o minoritària. L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és un dels centres que té més ERN de tot l’Estat, fet que ens avala com un hospital de referència en l’excel·lència dels resultats per al pacient.

De les 24 ERN que existeixen a Europa, el nostre hospital està present a deu, i la previsió de cara al 2020 és de sol·licitar deu xarxes noves de referència per posicionar-nos amb un total de 20 sobre 24, xifra que representaria el 83 % de totes les xarxes que existeixen.

A través d’aquestes xarxes, les persones de tota la Unió Europea que pateixen una malaltia rara o minoritària i estan sent tractades en un hospital del seu país poden sol·licitar una segona opinió a distància a un dels centres hospitalaris designats en una ERN sobre el tractament o el procediment que s’hauria de dur a terme per a aquella patologia. Les xarxes permeten compartir la informació clínica i els avenços farmacoterapèutics entre els professionals experts en les malalties rares referenciades en cada ERN amb l’objectiu de millorar la salut de la població de la UE.

Per tal de constar en una xarxa de referència europea, prèviament cal ser acreditat com a CSUR (centre, servei i unitat de referència) d’una patologia que tingui relació directa amb el grup de malalties rares de l’ERN a la qual es vol optar.

Evolució del nombre d'ERN de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

Aquesta acció pertany a aquestes Àrees d'actuació

Aquesta acció pertany a aquests Reptes

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats