Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Millor gestió de cobraments i del deute de tercers

façana vall d'hebron
Amb la millora de la gestió del cobrament a tercers podem dotar el sistema de recursos externs no provinents del CatSalut

Amb l’objectiu de reduir el deute contret arran de la integració de dos laboratoris al nostre centre hospitalari, hem introduït millores en la gestió de les facturacions a tercers mitjançant una revisió i ordenació tant històrica com actual de tot el nostre deute.

Amb la millora de la gestió del cobrament a tercers podem dotar el sistema de recursos externs no provinents del CatSalut. D’aquesta manera hem aconseguit minimitzar l’import del deute de 7,2 M € contret els últims anys arran de la integració dels laboratoris de Manso i Bon Pastor a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Aquesta acció és d’especial importància per a la nostra sostenibilitat, ja que segons la Llei general de sanitat, el Sistema Nacional de Salut no ha de finançar amb fons públics l’assistència sanitària si un tercer està obligat al pagament.

Entre les accions que hem dut a terme per reduir el deute de tercers destaquen l’aplicació de contrets de dret (obligacions de cobrament sobre entitats públiques perquè es faci efectiu un pagament) i les reclamacions judicials a entitats asseguradores per intervencions d’accidents de trànsit i laborals derivades de centres privats.

Aquesta acció pertany a aquestes Àrees d'actuació

Aquesta acció pertany a aquests Reptes

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats