Fem el nou Vall d'Hebron amb tu

Pla estratègic 2021-2025

Estalvi energètic i gestió de residus

Sostenibilitat
Al Campus Vall d’Hebron estem aplicant mesures que limitin l’impacte dels residus i de les emissions que genera la nostra activitat

El compromís amb el medi ambient és avui dia una obligació per a qualsevol institució. Per aquest motiu, a Vall d’Hebron estem aplicant mesures que limitin l’impacte dels residus i emissions que genera la nostra activitat sobre el planeta. És per això que hem reestructurat i reorientat la Comissió de Medi Ambient, els principals objectius de la qual són l’estalvi energètic i la reducció i millor gestió dels residus que es generen a Vall d’Hebron.

Una de les mesures més eficaces que hem pres per reduir el consum energètic és la programació tecnològica en determinades instal·lacions, com són els blocs quirúrgics. Concretament, hem configurat els quiròfans perquè entrin en repòs –en condicions de baix rendiment– quan acaba l’activitat del dia a partir de les sis de la tarda. Només amb aquesta mesura ja estem estalviant el corresponent a 150.000 euros anuals de consum elèctric.

Altres accions que estem duent a terme per reduir el consum d’electricitat i aigua és la substitució de bombetes antigues per bombetes LED, la instal·lació de sensors de moviment, el pla de renovació d’ordinadors, el canvi d’aixetes o el canvi del sistema de buidatge de les cisternes dels lavabos. Gràcies a aquestes mesures, del 2015 al 2018 hem reduït un 2,86 % el consum d’energia i gairebé un 1 % anual el d’aigua a Vall d’Hebron. 

Disminució de la despesa energètica en milions d'euros (2015-2018)

Pel que fa a la gestió dels residus, la comissió porta a terme accions i estratègies encaminades a la reducció i el reciclatge del paper, plàstic, piles, fracció orgànica, tòners d’impressora i material sanitari de tot Vall d’Hebron, entre les quals destaca l’elaboració de campanyes de medi ambient per conscienciar els treballadors o la traçabilitat del material sanitari per al seu correcte tractament. A tall d'exemple, l'any 2019 es van consumir 1.470 paquets de 500 fulls de paper a tot l'Hospital, mentre que el 2020 se'n van consumir 1.000 (reducció del 32%). També hem adquirit mesuradors de diòxid de carboni i de decibels per analitzar i reduir les emissions de gasos contaminants, d’efluents i de contaminació acústica al recinte del Campus.

En l’àmbit alimentari, l’hospital participa en un projecte europeu per no malbaratar els aliments, gràcies al qual tot el residu orgànic que es genera a les cuines del Campus es destina a una planta de compostatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Fruit de totes aquestes accions, el 2018 hem aconseguit reciclar gairebé el 21 % de tots els residus generats, comptant el paper, el cartró, el plàstic, la fracció orgànica i els tòners.

Aquesta acció pertany a aquestes Àrees d'actuació

Aquesta acció pertany a aquests Reptes

Repte #5

Smart hospital

Busca les línies estratègiques i els objectius i coneix tot el que estem treballant plegats

1. Tria una o diverses línies estratègiques