Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Concurs Jo Innovo

Jornada Jo Innovo Vall dHebron
El concurs reconeix els millors quatre projectes en la Jornada Jo Innovo

La nova Comissió d’Innovació té l’objectiu de fomentar la cultura innovadora a Vall d’Hebron. En aquest sentit, el concurs Jo Innovo és la primera gran iniciativa que ha impulsat la comissió per promocionar l’esperit innovador en tots els professionals del Campus.

En aquest concurs, de caràcter anual, hi poden participar tots els nostres professionals, independentment de les seves tasques, formació acadèmica o responsabilitats. Per fer-ho, han de presentar qualsevol tipus d’idea innovadora, que pot anar des d’aplicacions mòbils fins a idees de negoci d’alta complexitat o millores en els processos assistencials.

La iniciativa neix de la voluntat de posar en valor les aportacions que poden fer els professionals per a la millora contínua, afavorint que la innovació parteixi de la pròpia base, entenent que són els professionals els que treballen en el dia a dia amb els pacients i que són els que poden aportar més idees innovadores per a la millora de la pràctica clínica.

En la primera edició (any 2018) es van presentar fins a 167 projectes, repartits en quatre categories: Satisfacció dels pacients, Satisfacció dels professionals, Seguretat dels pacients i dels professionals i Sostenibilitat econòmica i energètica.

Distribució per categories dels projectes presentats

 

Els quatre participants finalistes (un per categoria) reben formació en innovació i, en el cas que es cregui convenient, els quatre projectes s’implementen al Campus.

Posteriorment s’organitza la Jornada Jo Innovo, en la qual es fan conferències disruptives i motivadores de promoció de la innovació. Els assistents a la jornada, a més, voten entre les quatre propostes finalistes del concurs per escollir-ne el guanyador únic, que obté una estada d’una setmana per a dues persones a Boston, que inclou una visita guiada al seu entorn innovador en el Massachusets Institute of Technology (MIT). El premi també inclou la implementació del projecte i l’alliberament d’hores per tal de poder executar-lo. En la primera edició del concurs, el guanyador va ser un projecte que proposa la impressió en 3D com a eina didàctica per facilitar la comprensió de les relacions anatòmiques dels fetus.

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats