Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Compra pública innovadora

Compra pública innovadora
Amb aquest model de compra compartim el risc del cost amb el proveïdor en funció dels resultats que obté el pacient

A diferència del sistema de compra tradicional, que es basava únicament en el preu, la compra pública innovadora ens permet introduir com a nova fórmula els resultats que s’obtenen en salut del pacient i compartir el risc del cost de la compra amb el proveïdor en funció d’aquests resultats. D’aquesta manera tenim una visió més global del malalt i aconseguim una millor gestió dels recursos.

Es tracta d’una actuació administrativa del Departament de Salut de foment de la innovació orientada a potenciar el desenvolupament de nous mercats innovadors des de la demanda, mitjançant l’instrument de la contractació pública.

Amb aquest nou mètode podem fer compres globals, ja que no adquirim els components per separat sinó que definim una necessitat global per a un servei determinat, tenint en compte tots els components que poden formar part del procés assistencial com ara el material sanitari, l’equipament, la tecnologia, el servei informàtic, les obres, la neteja, etcètera.

Un preu de compra en funció dels resultats

Un cop hem definit les necessitats, demanem al mercat solucions innovadores a través d’un concurs públic, i concretem el cost que assumirem en funció dels resultats que obtinguem en salut del pacient. És a dir, si s’ha assolit el 100 % dels resultats dels pacients desitjats, paguem l’import íntegre; en cas contrari, el proveïdor assumeix un percentatge del cost prèviament acordat en funció de quants resultats s’han aconseguit. Aquest nou model, a més, inclou el finançament per part del CatSalut del 50 % de la compra del projecte.

Alguns dels serveis que hem adquirit segons el model de compra pública innovadora són el Drassanes Exprés (projecte de diagnòstic precoç i resposta ràpida i confidencial per a malalties de transmissió sexual) i el 3D-LAB (sistema d’impressió de pròtesis en 3D).

Aquesta acció pertany a aquestes Àrees d'actuació

Aquesta acció pertany a aquests Reptes

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats