Anem cap a un hospital centrat en les persones

Pla estratègic 2016-2020

Adequació del contracte programa amb el CatSalut

Vall d'Hebron
Els últims anys hem establert eines per incrementar l’import del finançament que prové del Departament de Salut

La crisi econòmica dels últims anys ha comportat un infrafinançament de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron per part del Departament de Salut. Des del 2016, aquesta situació queda reflectida en uns contractes programa que tenen un topall de finançament per part de l’Administració. Per posar en valor tota l’activitat que l’Hospital desenvolupa en el sector sanitari, cada any elaborem en paral·lel un segon contracte programa on reflectim el finançament real que necessitem.

Gràcies a aquestes accions, hem aconseguit que cada any ens reconeguin una part de la diferència entre els dos contractes programa i que ens adjudiquin més finançament que el previst inicialment.

A banda d’això, també des del 2016 hem establert dues eines amb l’objectiu d’incrementar l’import del finançament provinent del Departament de Salut. Per una banda, hem recorregut al programa Noves accions, que són actuacions finançades pel CatSalut amb fons finalistes per a l’execució d’una actuació determinada. Algunes de les actuacions que ens han finançat amb aquest programa han estat la posada en marxa de la nova Smart UCI i l’adquisició d’aparells de cirurgia robòtica, entre d’altres.

La segona eina que hem emprat per revertir la situació és l’elaboració de programes d’especial interès del Departament de Salut, a través dels quals el CatSalut encarrega als centres la pràctica de determinades activitats o la posada en marxa d’unitats especialitzades. Així, hem aconseguit el finançament per al Programa de drogodependències, el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte de Barcelona i el Programa d’identificació genètica de desapareguts, entre d’altres.

Aquesta acció pertany a aquestes Àrees d'actuació

Aquesta acció pertany a aquests Reptes

Busca reptes, accions, àrees o paraules clau i coneix tot el que estem treballant plegats